Monday 20 November 2017

zecepila
...sna4ala kartinka: radostnye kajdy svoemu tipy, odin pes 4to-to proxaval
a potom cely abzac ob'9sn9yut, 4to stavka v 3 raza vywe ukazannoy krupnym tekstom